Bæredygtigt byggeri

For os handler bæredygtigt byggeri om at få integreret miljø- og sociale hensyn i hele værdikæden. Vi arbejder med ansvarlighed blandt vores leverandører og har en code of conduct, som vores samarbejdspartnere skal være bekendt med ved indgåelse af aftaler.

Egerbyg tager ansvar for kommende generationers uddannelse og det gode håndværks fortsatte beståen ved at prioritere lærepladser – også i lavkonjunkturer. Desuden har vores medarbejdere gode efteruddannelsesmuligheder og tilrettelægger i videst mulige omfang deres egne arbejdsopgaver.

Vi vælger materialer i forhold til den miljøbelastning et givent materiale vil forårsage. I den sammenhæng gælder et livscyklusperspektiv for materialer og den færdige bygning.

Et livscyklusperspektiv består af 4 faser

  • Råvare og produktfremstilling
  • Distribution, transport og påvirkninger i projekterings- og byggeprocessen
  • Påvirkninger i brugsfasen i hele bygningens levetid inkl. forbrug og vedligehold
  • Genanvendelse og bortskaffelse ved en bygnings renovering eller nedrivning.