Egerbyg med Omtanke

CSR eller samfundsansvar har fra dag 1 været en integreret del af Egerbyg. Det har altid været naturligt og i virkeligheden ikke noget særligt.

Grundlæggende handler det om, at vi driver virksomhed ud fra en filosofi om, at vi vil behandle vores interessenter, som vi ønsker, de skal behandle os.
At vi i alle vores aktiviteter foretager valg, der tager hensyn til og beskytter miljøet mest muligt, og at vi i virksomhedens løbende udvikling arbejder målrettet med samfundsansvar og bæredygtighed på et strategisk og operationelt niveau.

Egerbyg skal være en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere, og vi vil til enhver tid tilbyde arbejdsforhold, der sætter trivsel, muligheder for personlig udvikling og arbejdsmiljø øverst på dagsordenen.

Vi arbejder kontinuerligt på at være en foregangsvirksomhed for små og mellemstore håndværksvirksomheder, der ønsker at styrke initiativer og aktiviteter omkring bæredygtigt byggeri og samfundsansvar.

Omtanke i hverdagen

Hos Egerbyg er der ikke langt fra ord til handling. Det gælder, når vi servicerer vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører. Særligt gælder det i forhold til vores medarbejdere. Forebyggelse er også hos os den bedste strategi, når det gælder om at have motiverede og effektive medarbejdere i virksomheden. Derudover vil vi også være en arbejdsplads, som er gearet til at tage hånd om de personlige udfordringer, vi alle oplever i løbet af et almindeligt arbejdsliv.

 Medarbejdere

Vi vil være så tætte på vores medarbejdere, at det virker helt naturligt at tage en snak med dem, hvis de har udfordringer i privatlivet. Vi vil møde dem i øjenhøjde og opbygge en personlig relation med gensidig tillid og respekt til hver enkelt medarbejder.

MUS samtaler

Ud over de små uformelle samtaler vi i årets løb har med vores medarbejdere, vil vi hvert år afholde en medarbejderudviklingssamtale (MUS) med samtlige medarbejdere. Her drøfter vi  bl.a. motivation, trivsel, efteruddannelse og kompetenceudvikling hos medarbejderen.

En anonym tilfredshedsundersøgelse udføres ligeledes som en del af den årlige MUS-samtale

Lærlinge, praktikanter og unge på kanten

Det er vores ansvar at uddanne kommende generationer og give de, der har brug for ekstra støtte en mulighed for at gennemføre en uddannelse eller vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi har derfor en målsætning om at have 1 lærling for hver 4. svend vi har ansat.
Derudover samarbejder vi med kommune og Hi:five projektet om at tage ansvar for, at de knapt så ressourcestærke kandidater også får den chance, der skaber en fasttilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse

Arbejdsmiljø

Vi ønsker at forebygge nedslidning hos vores medarbejdere og tilbyder gratis træningsfaciliteter til vores medarbejdere.

Omgangstone

Hos Egerbyg vil vi ikke tolerere en omgangstone, der kan virke sårende eller på anden måde stødende. Vi anerkender, at der i branchen kan være udfordringer med ”byggepladsjargon”, men vi skylder os selv og hinanden at omgås med respekt og undgå et dårligt arbejdsmiljø som følge af sprog. Opstår der situationer med en hård tone, vil vi øjeblikkeligt tage fat om problemet og løse det med det samme.

Stressforebyggelse

 Vi tager det psykiske arbejdsmiljø alvorligt og ved, at øget kontrol og medbestemmelse virker stressforebyggende. Det er vores politik at give de medarbejdere, der ønsker det mere ansvar og større medbestemmelse i forhold til tilrettelæggelse af arbejdsopgaver

Klima og Miljø

En af de største miljøbelastninger i virksomheden er kørsel. Vi vil imødekomme dette og har informeret samtlige medarbejdere om brændstofreducerende kørsel. Derudover findes i hver af vores servicebiler brochuren Kør Grønt med 10 gode råd til mere energibesparende kørsel.

Vores vognpark skal være så miljørigtig som muligt, og vi udskifter ældre biler med nye energieffektive køretøjer udstyret med Blue Motion teknologi.

Materialer

Vi søger i vores valg af materialer altid de løsninger, der er mindst belastende for miljøet. I tilfælde, hvor genbrugsmaterialer kan leve op til vores kvalitetskrav, anvender vi sådanne, hvis kunden er indforstået hermed. Desuden foretager vi en grundig sortering af affald.