En chance for at høre til….

Af Sanne Holst, Miljøingeniør og CSR projektleder

Som en del af vores strategi for at støtte op om at unge får mulighed for at uddanne sig, har Egerbyg indgået en aftale med EGU skolerne om at blive praktikvirksomhed. Vi fungerer ikke som uddannelsespraktikplads, men mere som et sted hvor den unge kan prøve kræfter med tømrerfaget og blive klar til at tage en praktisk uddannelse med praktik i en virksomhed.

Der er nogle økonomiske og bureaukratiske fordele ved at tage EGU-elever frem for almindelige erhvervsskoleelever. Dog skal virksomheden og medarbejderne være parate til at modtage og støtte eleverne på andre områder end de rent faglige. Vi oplever en enorm udvikling hos den unge og en stor lyst til at lære og bidrage til virksomheden. De vigtigste egenskaber vi leder efter hos nye medarbejdere er, respekt for kollegaer og kunder samt lysten til at gøre sit bedste og udvikle sig fagligt.

Rent fagligt får svendene noget ud af at have en lærling med. Deres opgave er at lære fra sig og det øger deres faglige bevidsthed at skulle forklare og vise hvordan håndværket udføres. Som en sidegevinst har projektet med EGU elever en stor positiv påvirkning på vores mål om at have en god tone og vise respekt for hinanden i virksomheden. Når vi tager en EGU elev ind instruerer vi den svend der får ansvaret for eleven om hvordan eleven bidrager positivt til virksomheden og skaber værdi for os. Derudover skal svenden lægge vægt på at lære fra sig, give ros for udført arbejde og kommunikere positivt. Det smitter af på omgangstonen medarbejderne imellem i hele virksomheden.

Vi viser de unge, at de kan bidrage, med noget der har værdi for os som virksomhed, og at vi gerne vil arbejde sammen med dem for at udvikle deres kompetencer til fælles fordel. For disse unge har det meget stor betydning, at mærke at de har noget at bidrage med, noget der har værdi for andre. Der ligger rigtig mange ressourcer hos dem, som vi gerne vil være med til at sætte i spil.

På nuværende tidspunkt har vi en arbejdsdreng, som vi har fået gennem et EGU-projekt. Vi forventer ikke at alle dem vi får i forløb skal blive tømrerlærlinge, men vi vil gerne give dem lysten og værktøjerne til at tage en uddannelse.