Energiforbedringer tæller på bundlinjen

Energiforbedringer handler ikke kun om kroner og ører, besparelser på driften eller reduceret CO2 udslip.
Det handler også om de mennesker, der skal bo eller arbejde i bygningerne efterfølgende.

Indeklimaet bliver bedre, sygefraværet mindskes og  koncentrationsevnen styrkes. Altså en generel forbedring af arbejdsmiljøet blandt jeres medarbejdere.

Hvornår skal I gøre en forskel?