Før tilbud

I forbindelse med afgivelse af tilbud og besigtigelse vil vi gerne have følgende informationer for en smidig proces.

Hvornår vil I have byggeriet udført?

Skriv gerne hvornår I ønsker vi starter op på jeres byggeri

Beregninger skal fremsendes inden besigtigelse

Indebærer jeres byggeprojekt fx nedrivning af bærende/stabiliserende vægge, ændringer af tagkonstruktion (fx fra let til tungt tag) og væltning af skorsten, skal der foretages nye beregninger for at sikre, at husets konstruktion er stabil efterfølgende.

Beregninger laves af en byggerådgiver og skal fremsendes i god tid inden besigtigelsen; gerne 1-2 uger.

Læs mere om beregninger og rådgiver

Send gerne tegninger, billeder og beskrivelser

Send gerne tegninger/skitser samt en beskrivelse af, hvad der skal ske i de forskellige rum og hvilke faggrupper, der skal involveres i arbejdet.

Suppler med billeder taget med jeres mobiltelefon

Besigtigelse eller ej?

Ved mindre opgaver er de tilsendte billeder, tegninger, beskrivelser ofte nok til, at vi kan lave et tilbud uden vi behøver bruge tid på at besigtige stedet.
Mange af disse opgaver løser vi på forbrugt tid og materialer.

Læs mere om mindre tømreropgaver på forbrugt tid & materialer

Ved større entrepriser, hvor flere faggrupper er involveret, kigger vi forbi til besigtigelse med en repræsentant for alle faggrupper.
Ikke to byggeprojekter er ens, og vi sætter hver gang det mest kompetente hold til den mest konkurrencedygtige pris til netop din opgave.
Du må derfor være forberedt på, at vi sender 2-3 repræsentanter for hver faggruppe ud til besigtigelse af din sag.

Læs mere om besigtigelse

Planlægning af besigtigelser

I må meget gerne i løbet af de næste 1-2 uger afsætte tid besigtigelse af byggeriet.

Tidsplan og betalingsplan

Ved større byggersager vil i modtage en tidsplan sammen med en betalingsplan. Betalingsplanen gives, så du, som kunde kan følge med i, hvornår vi sender en faktura til dig, samt hvor langt i processen vi er.

Tilbud og accept af ordre

Vi anbefaler, at du læser tilbuddet EKSTRA GRUNDIGT, inden du skriftligt accepterer det.
Mangler der noget i tilbuddet kan vi have misset det under besigtigelsen eller misforstået hinanden; du skal derfor gøre os opmærksom på det, hvis du synes noget mangler i tilbuddet.
Når du har accepteret vores tilbud skriftligt, lægger vi dine opgaver i ordrebogen.

Læs mere om tilbudsproceduren

Hvad skal jeg afsætte til uforudsete udgifter?

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte 15-20% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter.

De uforudsete udgifter dækker over opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen og har fået åbnet.
Vi har derfor ikke medtaget opgaverne i tilbuddet.

Læs mere om uforudsete udgifter