Overarbejde

Egerbyg er medlem af Dansk Byggeri og følger overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F.

Det betyder, at der er helt klare regler omkring overarbejde, natarbejde og arbejde på søn- og helligdage; heriblandt hvornår der er tale om overarbejde, begrænsninger i forbindelse hermed og hvordan overarbejde takseres (tillægsbetaling for overarbejde).

Vores fakturering følger disse regler og du kan nedenfor se, hvordan de forskellige overarbejdstimer faktureres.

Hvad er prisen på overarbejde?

Ved overarbejde faktureres de første 3 timer pr. dag med et tillæg på 50% – dvs. 575,00 kr. inkl. moms pr. time for tømrerarbejde.
De efterfølgende timer faktureres med et tillæg på 100% – dvs. 760,00 kr. inkl. moms pr. time for tømrerarbejde.

Hvis overarbejdet påbegyndes 1 time før arbejdstidens begyndelse faktureres der for denne time et tillæg på 50% – dvs. 570,00 kr. inkl. moms pr. time for tømrerarbejde.

Hvad er prisen på lørdagsarbejde?

Om lørdagen faktureres fra normal hverdagsarbejdstids begyndelse dvs. fra kl. 07.00 og de første 3 timer med et tillæg på 50% – dvs. 570,00 kr. inkl. moms pr. time for tømrerarbejde.
De efterfølgende timer faktureres med et tillæg på 100% – dvs. 760,00 kr. inkl. moms pr. time for tømrerarbejde.

Hvad er prisen på arbejde på søndage og helligdage?

Ved natarbejde og på søn- og helligdage faktureres et tillæg på 100% – dvs. 760,00 kr. inkl. moms pr. time for tømrerarbejde.

Hvornår er der tale om overarbejde?

Hos Egerbyg er den normale arbejdstid mandag – fredag fra kl. 07.00-15.00.
For overarbejde på lørdage samt søn- og helligdage faktureres for mindst 4 timer.
Ved overarbejde faktureres for spisetid.

  • Overarbejde regnes fra arbejdstidens ophør til 3 timer derefter. ½ times spisepause straks efter arbejdstidens ophør er indbefattet heri.
  • Hvis overarbejdet ikke skal strække sig over 1 time, bortfalder spisepausen.

Hvornår er der tale om natarbejde?

  • Natarbejde beregnes fra 3 timer efter arbejdstidens ophør til arbejdstiden begyndelse.
    Spisepause hver 4. time.