Samfundsansvar

Velfungerende virksomheder trives bedst i velfungerende samfund. Succes i vores virksomhed og det samfund vi agerer i, er en fælles sag.

For at skabe værdi for Egerbyg skal vi i videst muligt omfang samtidig skabe værdi for det omgivende miljø og samfund.

Egerbyg ønsker med sin politik om bæredygtighed og social ansvarlighed at være foregangsvirksomhed for håndværksmestre og byggefirmaer.

Vi stræber efter at udvikle nye sociale forretningsområder i samarbejde med partnere og at præge miljø- og ansvarligheds-debatten indenfor byggesektoren.