Uddannelse og jobs til alle

Vi tror på, at alle fortjener en chance til. At individet er bedst tjent med at have et tilhørsforhold til arbejde eller uddannelse.

Det er derfor vigtigt for os at finde plads til alle, og vi har medarbejdere, der er ansat under særlige vilkår.
Gennem samarbejde med myndigheder, individet og Egerbyg skaber vi i fællesskab handlingsplaner, der skal sikre udsatte en fast forankring til arbejdsmarkedet.

På samme vis tager vi vores uddannelsesforpligtigelse alvorligt og prioriterer højt at tilbyde lærepladser og uddannelse til unge.