Udbedring af fejl og mangler for tredjepart

Egerbyg påtager sig større udbedringsarbejder – fx i en størrelsesorden på 60 boliger.

Ved sådanne opgaver, sætter vi en gennemgående byggeleder på sagen – han fungerer som kontaktperson og vil være den samme gennem hele forløbet.
Vi foretrækker at starte op med et prøveprojekt på en enkelt bolig, så vi kan afstemme indbyrdes forventninger, ligesom I får mulighed for at vurdere om vores service lever op til jeres forventninger.

Såfremt der opstår spørgsmål, hvor der er brug for ekstern rådgivning bruger vi vores egen faste rådgiver – Jens Fjeldborg – der har stor erfaring med at håndtere privatkunder på tilfredsstillende vis.

I de fleste tilfælde kommer vores byggeleder ud med de(n) relevante fagperson(er), som besigtiger og vurderer omfanget af opgaven.
Ud fra dette fremsender vi et samlet tilbud.
Såfremt I accepterer dette, står Egerbyg for alt bygge-  og projektledelse.

I de tilfælde hvor vores byggeleder vurderer, at der kræves en decideret rådgiver på sagen, benytter vi vores egen faste rådgiver Jens Fjeldborg.
Han udarbejder en rapport og vil stå for tilsyn fremadrettet.
På baggrund af rapporten fremsender vi et tilbud eller løser opgaven på forbrugt tid og materialer.

Hos Egerbyg foretrækker vi at udføre småopgaver på forbrugt tid og materialer, da det ofte er det billigste i sidste ende.
Vi giver desværre ikke overslagspriser, men arbejder udelukkende på forbrugt tid og materialer eller ud fra en fast tilbudspris.